098.9999.031
0
Trống

Nắp khay GN 1/4

1 sẩn phẩm.
Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304 Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304

Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm