098.9999.031
0
Trống

Bình đựng nước trái cây

34 sẩn phẩm.
Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-R Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-R

Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-R

Liên hệ

Bình đựng nước hoa quả 1 ngăn.
Bình chứa được 8 lít nước hoa quả.
Giữ lạnh bằng lỏi đá inox.
Vòi và cổ chân bình được làm bằng nhựa mạ crom.

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-1 Bình đựng nước trái cây giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-1

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 1 ngăn 8 lít BC2201-1

Liên hệ

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn.
Dung tích chứa 8 lít.
Giữ lạnh bằng lỏi đá.
Vòi được làm bằng nhựa mạ crom.
Cổ chân bình bằng nhựa mạ crom.

Bình đựng nước ép hoa quả giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-R3 Bình đựng nước ép hoa quả giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-R3

Bình đựng nước ép hoa quả giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-R3

Liên hệ

Dung tích 3 ngăn chứa 24 lít
Vỉ chắn ống đá bằng nhựa
Vòi làm bằng nhựa đen
Thùng đựng nước bằng nhưa PC

Bình đựng nước hoa quả đôi giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-R2 Bình đựng nước hoa quả đôi giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-R2

Bình đựng nước hoa quả đôi giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-R2

Liên hệ

Dung tích 2 ngăn chứa 16 lít
Vỉ chắn ống đá bằng nhựa
Vòi làm bằng nhựa đen
Thùng đựng nước bằng nhưa PC

Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2 Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2

Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 8 lít / 2 bình

Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2 Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2

Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng nhựa mạ crom là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 6 lít / bình

Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1 Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1

Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng nhựa mạ crom là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 3 lít / bình

Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3 Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3

Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 12 lít / 3 bình

Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1 Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1

Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 4 lít / bình

Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít chân xi vàng BC2201-RG Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít chân xi vàng BC2201-RG

Bình đựng nước hoa quả giá rẻ 1 ngăn 8 lít chân xi vàng BC2201-RG

Liên hệ

Bình đựng nước hoa quả 1 ngăn chân vàng.
Bình chứa nước hoa quả bằng nhựa PE có dung tích 8 lít.
Giữ lạnh bằng lỏi đá inox.
Vòi và cổ chân bình được làm bằng nhựa mạ crom.

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-2 Bình đựng nước trái cây giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-2

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 2 ngăn 16 lít BC2201-2

Liên hệ

Bình đựng nước trái cây 2 ngăn.
Dung tích chứa 2 ngăn 16 lít.
Giữ lạnh bằng lỏi đá inox.
 Cổ chân và vòi được làm bằng nhựa mạ crom.

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-3 Bình đựng nước trái cây giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-3

Bình đựng nước trái cây giá rẻ 3 ngăn 24 lít BC2201-3

Liên hệ

Bình đựng nước trái cây 3 ngăn.
Dung tích chứa 3 ngăn 24 lít.
Giữ lạnh bằng lỏi đá inox.
 Cổ chân và vòi được làm bằng nhựa mạ crom.

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 8 lít cổ chân bằng inox BC2205-1 Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 8 lít cổ chân bằng inox BC2205-1

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 8 lít cổ chân bằng inox BC2205-1

Liên hệ

Thân và cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Nắp và vòi bằng inox.
Dung tích 8 lít / bình.

Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 16 lít cổ chân bằng inox BC2205-2 Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 16 lít cổ chân bằng inox BC2205-2

Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 16 lít cổ chân bằng inox BC2205-2

Liên hệ

Thân và cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Nắp và vòi bằng inox.
Dung tích 8 lít x 2 bình.

Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 24 lít cổ chân bằng inox BC2205-3 Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 24 lít cổ chân bằng inox BC2205-3

Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 24 lít cổ chân bằng inox BC2205-3

Liên hệ

Thân và cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Nắp và vòi bằng inox.
Dung tích 8 lít x 3 bình.

Bình đựng nước ép trái cây không tai 1 ngăn 8 lít AT90512-1 Bình đựng nước ép trái cây không tai 1 ngăn 8 lít AT90512-1

Bình đựng nước ép trái cây không tai 1 ngăn 8 lít AT90512-1

Liên hệ

Thân inox, cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng nhựa PP cao cấp.
Dung tích 8 lít / ngăn
Nhãn hiệu: CHENG'S NTV

Bình đựng nước ép trái cây không tai 2 ngăn 16 lít AT90512-2 Bình đựng nước ép trái cây không tai 2 ngăn 16 lít AT90512-2

Bình đựng nước ép trái cây không tai 2 ngăn 16 lít AT90512-2

Liên hệ

Thân inox, cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng nhựa PP cao cấp.
Dung tích 8 lít x 2 ngăn
Nhãn hiệu: CHENG'S NTV

Bình đựng nước ép trái cây không tai 3 ngăn 24 lít AT90512-3 Bình đựng nước ép trái cây không tai 3 ngăn 24 lít AT90512-3

Bình đựng nước ép trái cây không tai 3 ngăn 24 lít AT90512-3

Liên hệ

Thân inox, cổ chân bằng inox.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng nhựa PP cao cấp.
Dung tích 8 lít x 3 ngăn
Nhãn hiệu: CHENG'S NTV

Bình đựng nước trái cây có tai 1 ngăn 8 lít cổ chân inox BC2213-1 Bình đựng nước trái cây có tai 1 ngăn 8 lít cổ chân inox BC2213-1

Bình đựng nước trái cây có tai 1 ngăn 8 lít cổ chân inox BC2213-1

Liên hệ

Thân bình tháo rời bình được làm bằng polycarbonate giúp dễ dàng quan sát thấy nước trái cây bên trong
Vòi thùng đựng đồ uống bằng kim loại
Dưới vòi tháo nước có khay hứng nước nhỏ nhỏ giọt.
Đi kèm là lõi đá bằng inox để giữ cho đồ uống lạnh mà không pha loãng.

Bình đựng nước trái cây có tai 2 ngăn 16 lít cổ chân inox BC2213-2 Bình đựng nước trái cây có tai 2 ngăn 16 lít cổ chân inox BC2213-2

Bình đựng nước trái cây có tai 2 ngăn 16 lít cổ chân inox BC2213-2

Liên hệ

Thân 2 bình tháo rời bằng polycarbonate giúp dễ dàng quan sát thấy nước trái cây bên trong
2 Vòi thùng đựng đồ uống bằng kim loại
Dưới vòi tháo nước có khay hứng nước nhỏ nhỏ giọt.
Đi kèm là 2 lõi đá bằng inox để giữ cho đồ uống lạnh mà không pha loãng.

Gọi 028.7300.7226 để đặt hàng

Bình đựng nước ép hoa quả inox

Chuyên bán bình đựng nước trái cây các loại dành cho tiệc buffet, tiệc trà teabreak tại TPHCM. Các loại bình nước buffet chúng tôi cung cấp gồm có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn chất lượng tốt và được Bảo Hành lỗi kỹ thuật 12 tháng.

Bình đựng nước ép trái cây buffet có nhiều loại dung tích khác nhau cho quý khách lựa chọn. Loại nhỏ nhất là 3 lít, loại vừa 7 lít, loại 8 lít và loại lớn nhất là 12 lít. Bình được làm bằng chất liệu inox (thép không gỉ) bên trong bình có ống chứa đá bi để giữ lạnh nước trái cây, với thiết kế ống chứa đá này, khi đá tan ra không làm loãng nước trái cây hoa quả.

Ngày nay, bình đựng nước ép hoa quả được sử dụng phổ biến hơn, bình được dùng ở trong các showroom ô tô, xe máy, thẩm mỹ viện, trong event, sự kiện... nhằm phục vụ khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ. Bình còn được dùng để đựng trà sữa, bia, nước ngọt, nước uống trong gia đình.

Bình đựng nước trái cây inox còn là dụng cụ tiệc buffet cần thiết của nhà hàng và khách sạn. Bình được thiết kế từng bộ phận riêng lẻ, dễ dàng tháo lắp nên rất tiện khi sử dụng cũng như vệ sinh và lau chùi rất dễ dàng.