0
Trống

Đèn hâm nóng thức ăn

19 sẩn phẩm.
Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2119 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2119

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2119

3,190,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2119.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2118 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2118

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2118

3,190,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2118.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2117 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2117

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2117

3,190,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2117 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

2,420,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

2,420,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

2,420,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 chính hãng.
Bảo hành 12T, đèn mạ màu đồng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

2,420,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng đen, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

2,420,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 chính hãng.
Bảo hành 365 ngày, đèn mạ màu xanh đậm, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506 Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

2,420,000đ

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506.
Bảo hành 12 tháng, đèn làm bằng inox sơn đen, đèn có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

3,025,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

3,025,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

3,025,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

4,065,600đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528

4,567,200đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W đuôi chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

4,704,700đ

Đèn hâm nóng thức ăn 1 inox trắng bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

7,550,400đ

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862 Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862

8,305,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

18,678,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

20,874,700đ

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn được dùng giữ nóng các loại thức ăn như khoai tây chiên, chả ram, thịt gà chiên, bánh mì được xắc lát và 1 số thức ăn khác cần giữ nóng… Đèn là dụng cụ buffet quan trọng không thể thiếu trong nhà hàng buffet, nó giúp giữ nóng thức ăn giúp thực khách ngon miệng hơn từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của nhà hàng.

Vị trí sử dụng đèn giữ nóng thức ăn thường ở: trong bếp (đầu bếp làm món ăn rồi để vào đèn để giữ nóng chờ phục vụ mang đi) và sảnh để thức ăn buffet trong nhà hàng buffet (thức ăn được nấu nướng và để vào khay đựng bày thức ăn buffet đợi thực khách sử dụng).

Đèn hâm nóng thức ăn buffet còn có công dụng đuổi ruồi muỗi và các loại bọ nhỏ khác không bu vào thức ăn. Hãy liên hệ (028) 7300 7226 để được tư vấn miễn phí và chọn loại đèn cho phù hợp với mục đích sử dụng của nhà hàng.