0
Trống

Xe đẩy phục vụ bàn

14 sẩn phẩm.
Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016 Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509 Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509

Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển

Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508 Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508

Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506 Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506

Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505 Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505

Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy inox 3 tầng loại nhỏ XA1605 Xe đẩy inox 3 tầng loại nhỏ XA1605

Xe đẩy inox 3 tầng loại nhỏ XA1605

Liên hệ

Dùng để đẩy phục vụ thức ăn.
inox cao cấp 304.
Dễ dàng vận chuyển.

Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012 Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012

Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507 Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507

Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507

Liên hệ

Dùng để thu dọn bàn.
Thu gom chén đĩa.
Thu gom thức ăn thừa.

Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601 Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601

Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601

Liên hệ

Inox cao cấp
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602 Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602

Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602

Liên hệ

inox cao cấp 
Dùng để phục vụ thức ăn.
Dễ dàng vận chuyển.

Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606 Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606

Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603 Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603

Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607 Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607

Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501 Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy phục vụ bàn nhà hàng là loại xe chuyên dùng để đẩy thức ăn lên bàn và thu dọn bàn ăn (chén đĩa, muỗng nĩa, thức ăn thừa) xe bảo hành 1 năm ở TPHCM.