0
Trống

Dụng cụ trang trí tiệc buffet

10 sẩn phẩm.
Bộ đế tô (đĩa) tròn trang trí T11 Bộ đế tô (đĩa) tròn trang trí T11

Bộ đế tô (đĩa) tròn trang trí T11

2,090,000đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Kệ để bánh 3 tầng inox KB201 Kệ để bánh 3 tầng inox KB201

Kệ để bánh 3 tầng inox KB201

660,000đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Kệ đựng thức ăn trang tri bàn tiệc buffet 3 khay menlamine 1/2 K312304-D Kệ đựng thức ăn trang tri bàn tiệc buffet 3 khay menlamine 1/2 K312304-D

Kệ đựng thức ăn trang tri bàn tiệc buffet 3 khay menlamine 1/2 K312304-D

1,760,000đ

inox cao cấp.
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại.
Khay menlamine chất lượng.

Giá để bánh 3 tầng G1220 Giá để bánh 3 tầng G1220

Giá để bánh 3 tầng G1220

1,760,000đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Giá để bánh 2 tầng G1255 Giá để bánh 2 tầng G1255

Giá để bánh 2 tầng G1255

638,000đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Giá để bánh 3 tầng G1254 Giá để bánh 3 tầng G1254

Giá để bánh 3 tầng G1254

660,000đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Chân đế inox hình trụ vuông 3 cấp CDV-20 Chân đế inox hình trụ vuông 3 cấp CDV-20

Chân đế inox hình trụ vuông 3 cấp CDV-20

1,502,600đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Chân đế inox hình trụ tròn 3 cấp CDT-18 Chân đế inox hình trụ tròn 3 cấp CDT-18

Chân đế inox hình trụ tròn 3 cấp CDT-18

1,306,800đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Chân đế inox hình trụ vuông CD2909-110 Chân đế inox hình trụ vuông CD2909-110

Chân đế inox hình trụ vuông CD2909-110

479,600đ

inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại

Chân đế inox hình trụ tròn CD2905-110 Chân đế inox hình trụ tròn CD2905-110

Chân đế inox hình trụ tròn CD2905-110

423,500đ

Inox cao cấp
Tô lên vẻ sang trọng, hiện đại