098.9999.031
0
Trống

Nắp khay GN 1/3

1 sẩn phẩm.
Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304 Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304

Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm