098.9999.031
0
Trống

Khay inox GN 1/2

4 sẩn phẩm.
Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-150 Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-150

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 9 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST12304-100 Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST12304-100

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST12304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 6,5 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-65 Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-65

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 4.2 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm 5ST12304-25 Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm 5ST12304-25

Khay 1/2 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm 5ST12304-25

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 1.2 lít.
Khay sâu 25 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.