098.9999.031
0
Trống

Nồi hấp dimsum điện

4 sẩn phẩm.
Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình tròn ND0501 Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình tròn ND0501

Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình tròn ND0501

Liên hệ

Điện áp: AC 220V-50Hz
Công suất: 500W
Dung tích: 4 lít x 3
Xửng hấp dimsum inox: 3 xửng
Chất liệu: Inox
Điểu chỉnh nhiệt độ: 0°C-85°C

Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình chữ nhật ND0512 Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình chữ nhật ND0512

Nồi hấp dimsum điện 3 tầng hình chữ nhật ND0512

Liên hệ

Điện áp: AC 220V-50Hz
Công suất: 500W
Dung tích: 4 lít x 6
Xửng hấp dimsum inox: 6 xửng
Chất liệu: Inox
Điểu chỉnh nhiệt độ: 0°C-85°C

Nồi hấp dimsum điện 2 tầng hình chữ nhật ND0511 Nồi hấp dimsum điện 2 tầng hình chữ nhật ND0511

Nồi hấp dimsum điện 2 tầng hình chữ nhật ND0511

Liên hệ

Điện áp: AC 220V-50Hz
Công suất: 500W
Dung tích: 4 lít x 4
Xửng hấp dimsum inox: 4 xửng
Chất liệu: Inox
Điểu chỉnh nhiệt độ: 0°C-85°C

Nồi hấp dimsum điện 1 tầng hình chữ nhật ND0510 Nồi hấp dimsum điện 1 tầng hình chữ nhật ND0510

Nồi hấp dimsum điện 1 tầng hình chữ nhật ND0510

Liên hệ

Điện áp: AC 220V-50Hz
Công suất: 500W
Dung tích: 4 lít x 2
Xửng hấp dimsum inox: 2 xửng
Chất liệu: Inox
Điểu chỉnh nhiệt độ: 0°C-85°C