0
Trống

Bình đựng nước trái cây 4 lít trên ngăn

3 sẩn phẩm.
Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2 Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2

Bình đựng nước trái cây 2 lớp 8 lít hình bát giác BC2226-2

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 8 lít / 2 bình

Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3 Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3

Bình đựng nước trái cây 3 lớp 12 lít hình bát giác BC2226-3

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 12 lít / 3 bình

Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1 Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1

Bình đựng nước trái cây 1 lớp 4 lít hình bát giác BC2226-1

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng inox là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 4 lít / bình