0
Trống

Bình đựng nước hoa quả 3 lít trên ngăn

9 sẩn phẩm.
Bình đựng nước hoa quả 1 ngăn 3 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-1 Bình đựng nước hoa quả 1 ngăn 3 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-1

Bình đựng nước hoa quả 1 ngăn 3 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-1

1,527,000đ

Thân inox, cổ chân bằng nhựa mạ crom
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 3 lít / bình.

Bình đựng nước hoa quả 2 ngăn 6 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-2 Bình đựng nước hoa quả 2 ngăn 6 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-2

Bình đựng nước hoa quả 2 ngăn 6 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-2

3,484,000đ

Thân inox, cổ chân bằng nhựa mạ crom
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 6 lít

Bình đựng nước hoa quả 3 ngăn 9 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-3 Bình đựng nước hoa quả 3 ngăn 9 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-3

Bình đựng nước hoa quả 3 ngăn 9 lít cổ chân nhựa mạ BC2221-3

5,227,000đ

Thân inox, cổ chân bằng nhựa mạ crom
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 9 lít

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 3 lít cổ chân inox BC2222-1 Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 3 lít cổ chân inox BC2222-1

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn 3 lít cổ chân inox BC2222-1

1,755,000đ

Thân inox 100%, cổ chân inox
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 3 lít / bình.

Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 6 lít cổ chân inox BC2222-2 Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 6 lít cổ chân inox BC2222-2

Bình đựng nước trái cây 2 ngăn 6 lít cổ chân inox BC2222-2

3,485,000đ

Thân inox 100%, cổ chân inox
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 3 lít x 2 bình

Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 9 lít cổ chân inox BC2222-3 Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 9 lít cổ chân inox BC2222-3

Bình đựng nước trái cây 3 ngăn 9 lít cổ chân inox BC2222-3

5,227,000đ

Thân inox 100%, cổ chân bằng inox
Vòi làm bằng inox.
 Bình nhựa PC chịu nhiệt đến 120 độ C
Dung tích 3 lít x 3 bình

Bình đựng nước ép hoa quả 1 ngăn 3 lít inox 304 121314 Bình đựng nước ép hoa quả 1 ngăn 3 lít inox 304 121314

Bình đựng nước ép hoa quả 1 ngăn 3 lít inox 304 121314

Liên hệ

Bình đựng nước ép hoa quả 1 ngăn 3 lít.
Vòi làm bằng inox.
Thân inox 18/10 tương đương 304.
Dung tích: 3 lít / bình.
Nhãn hiệu: EAST

Bình đựng nước ép hoa quả 2 ngăn 6 lít inox 304 121315 Bình đựng nước ép hoa quả 2 ngăn 6 lít inox 304 121315

Bình đựng nước ép hoa quả 2 ngăn 6 lít inox 304 121315

Liên hệ

Bình đựng nước ép hoa quả 2 ngăn 6 lít.
Vòi làm bằng inox.
Thân inox 18/10 tương đương 304.
Dung tích: 3 lít x 2 bình.
Nhãn hiệu: EAST

Bình đựng nước ép hoa quả 3 ngăn 9 lít inox 304 121316 Bình đựng nước ép hoa quả 3 ngăn 9 lít inox 304 121316

Bình đựng nước ép hoa quả 3 ngăn 9 lít inox 304 121316

Liên hệ

Bình đựng nước ép hoa quả 3 ngăn 9 lít.
Vòi làm bằng inox.
Thân inox 18/10 tương đương 304.
Dung tích: 3 lít x 3 bình.
Nhãn hiệu: EAST