098.9999.031
0
Trống

Bảng điện hâm nóng buffet

7 sẩn phẩm.
Bảng điện bát giác lớn cho buffet KF3917 Bảng điện bát giác lớn cho buffet KF3917

Bảng điện bát giác lớn cho buffet KF3917

682,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

Bảng điện chữ nhật cho buffet KF3913-B2 Bảng điện chữ nhật cho buffet KF3913-B2

Bảng điện chữ nhật cho buffet KF3913-B2

685,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

bảng điện bát giác lớn có điều chỉnh nhiệt độ KF3917-D bảng điện bát giác lớn có điều chỉnh nhiệt độ KF3917-D

bảng điện bát giác lớn có điều chỉnh nhiệt độ KF3917-D

1,045,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

Lon cồn điện có điều chỉnh nhiệt độ cho buffet KF3909-L1 Lon cồn điện có điều chỉnh nhiệt độ cho buffet KF3909-L1

Lon cồn điện có điều chỉnh nhiệt độ cho buffet KF3909-L1

2,000,000đ1,705,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

Bảng điện bát giác có điêu chỉnh nhiệt độ cho buffet S-205T Bảng điện bát giác có điêu chỉnh nhiệt độ cho buffet S-205T

Bảng điện bát giác có điêu chỉnh nhiệt độ cho buffet S-205T

1,356,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

Bảng điện cho nồi buffet chữ nhật có điều chỉnh nhiệt độ S-305T Bảng điện cho nồi buffet chữ nhật có điều chỉnh nhiệt độ S-305T

Bảng điện cho nồi buffet chữ nhật có điều chỉnh nhiệt độ S-305T

1,356,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.

Bảng điện chữ nhật có điều chình nhiệt độ cho buffet KF3913-B1 Bảng điện chữ nhật có điều chình nhiệt độ cho buffet KF3913-B1

Bảng điện chữ nhật có điều chình nhiệt độ cho buffet KF3913-B1

1,045,000đ

 Làm nóng nước bằng điện.
Có núm vặn điều chỉnh độ nóng của nước.
 Dùng cho nồi buffet hoặc bình hâm nóng cà phê inox.