098.9999.031
0
Trống

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn buffet

12 sẩn phẩm.
Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 chính hãng.
Bảo hành 12T, đèn mạ màu đồng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng đen, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 chính hãng.
Bảo hành 365 ngày, đèn mạ màu xanh đậm, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506 Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

1,600,000đ

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506.
Bảo hành 12 tháng, đèn làm bằng inox sơn đen, đèn có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu vàng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.