098.9999.031
0
Trống

Đèn hâm thức ăn thương hiệu EAST

5 sẩn phẩm.
Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

3,956,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn 1 inox trắng bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

7,550,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862 Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862

8,305,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 2 bóng inox vàng đế đá tròn EAST 121862 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

9,350,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

12,089,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.