098.9999.031
0
Trống

Đèn hâm nóng thức ăn 1 bóng

19 sẩn phẩm.
Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2537-1 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2537-1

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2537-1

3,846,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2537-1 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W đuôi chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ đồng DA2541-1 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ đồng DA2541-1

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ đồng DA2541-1

Liên hệ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2541-1 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W đuôi chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1

3,736,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2519.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2518.
Bảo hành 12 tháng, chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517

2,090,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng DA2517 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox trắng DA2501 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ vàng DA2502 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng DA2503 chính hãng.
Bảo hành 12T, đèn mạ màu đồng, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ đồng đen DA2504 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng đen, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505

1,600,000đ

Đèn treo hâm nóng thức ăn buffet inox mạ xanh đậm DA2505 chính hãng.
Bảo hành 365 ngày, đèn mạ màu xanh đậm, Chuôi bóng đèn theo chuẩn E27 có công suất 250W.

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506 Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506

1,600,000đ

Đèn treo giữ nóng thức ăn inox màu đen DA2506.
Bảo hành 12 tháng, đèn làm bằng inox sơn đen, đèn có công suất 250W.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox mạ màu đồng DA2509 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu đồng đen DA2510 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu đồng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511

1,980,000đ

Đèn treo trần hâm nóng thức ăn inox màu vàng DA2511 chính hãng.
Bảo hành 1 năm, đèn mạ màu vàng, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

4,066,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528

4,567,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox mạ vàng DA2528 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W đuôi chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

3,956,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn 1 inox trắng bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

9,350,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.