098.9999.031
0
Trống

Đèn hâm buffet inox trắng

7 sẩn phẩm.
Đèn hâm nóng thức ăn buffet 2 bóng inox trắng DA2533-2 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 2 bóng inox trắng DA2533-2

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 2 bóng inox trắng DA2533-2

5,489,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-2 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1

3,736,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2533-1 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527

4,066,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn buffet 1 bóng inox trắng DA2527 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, bóng đèn có công suất 250W.

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

Đèn hâm nóng thức ăn inox trắng 1 bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355

3,956,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn 1 inox trắng bóng chân đế mặt đá tròn EAST 121355 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861

7,550,000đ

Đèn hâm nóng thức ăn 2 bóng inox trắng đế đá tròn EAST 121861 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363

9,350,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121363 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 250W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367

12,089,000đ

Đèn hâm thức ăn buffet 2 bóng inox trắng đế đá chữ nhật EAST 121367 chính hãng.
Bảo hành 12 tháng, đèn inox, chân đế tròn mặt đá, Công suất bóng 500W, đuôi làm theo tiêu chuẩn E27.