098.9999.031
0
Trống

Bình đựng nước trái cây 3 lít trên ngăn

2 sẩn phẩm.
Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2 Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2

Bình nước trái cây 2 ngăn 6 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-2

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng nhựa mạ crom là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 6 lít / bình

Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1 Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1

Bình nước trái cây 1 ngăn 3 lít hình bát giác cổ chân nhựa mạ BC2225-1

Liên hệ

Thân inox và cổ chân bằng nhựa mạ crom là hình bát giác.
Bình nhựa PC, nhiệt độ của nước đến 120 độ C.
Vòi bằng inox cao cấp.
Dung tích 3 lít / bình