098.9999.031
0
Trống

Vòi bình đựng nước trái cây

6 sẩn phẩm.
Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-10 Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-10

Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-10

Liên hệ

Vòi dành cho bình đựng nước hoa quả có dung tích 3 lít cổ chân bằng nhựa mạ.
Vòi được làm bằng đồng mạ inox.
Bên trong vòi là ron silicon chiệu nhiệt.

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây không tai 8 lít BC22V-5 Vòi thay cho bình đựng nước trái cây không tai 8 lít BC22V-5

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây không tai 8 lít BC22V-5

Liên hệ

Vòi dành cho bình nước trái cây không tai 8 lít cổ chân bằng inox.
Vòi được làm bằng nhựa tốt màu đen.
Bên trong vòi là ron silicon chiệu nhiệt.

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây có tai 8 lít BC22V-2 Vòi thay cho bình đựng nước trái cây có tai 8 lít BC22V-2

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây có tai 8 lít BC22V-2

Liên hệ

Vòi dành cho bình nước trái cây có tai 8 lít cổ chân bằng inox.
Vòi được làm bằng đồng mạ inox.
Bên trong vòi là ron silicon chiệu nhiệt.

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây giá rẻ 8 lít BC22V-1 Vòi thay cho bình đựng nước trái cây giá rẻ 8 lít BC22V-1

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây giá rẻ 8 lít BC22V-1

Liên hệ

Vòi dành cho bình nước trái cây giá rẻ 8 lít cổ chân bằng nhựa mạ.
Vòi được làm bằng nhựa mạ crom
Bên trong vòi là ron silicon trắng chiệu nhiệt.

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây buffet nóng lạnh BC22V-9 Vòi thay cho bình đựng nước trái cây buffet nóng lạnh BC22V-9

Vòi thay cho bình đựng nước trái cây buffet nóng lạnh BC22V-9

Liên hệ

Vòi dành cho bình nước trái cây buffet nóng lạnh, bình hâm nóng cà phê, trà, sữa.
Vòi được làm bằng đồng mạ inox.
Bên trong vòi là ron silicon chiệu nhiệt.

Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-6 Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-6

Vòi thay cho bình đựng nước hoa quả 3 lít BC22V-6

Liên hệ

Vòi dành cho bình đựng nước hoa quả có dung tích 3 lít cổ chân bằng inox.
Vòi được làm bằng đồng mạ inox.
Bên trong vòi là ron silicon chiệu nhiệt.