098.9999.031
0
Trống

máy nướng bánh mì băng chuyền buffet

3 sẩn phẩm.
Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 1 lát sandwich TT-150 Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 1 lát sandwich TT-150

Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 1 lát sandwich TT-150

Liên hệ

Máy nướng bánh mì sandwich băng chuyển TT-150 bỏ vừa 1 lát bánh sandwich.
Chọn lấy bánh mì sandwich sau khi nướng ở trước máy hoặc chọn lấy bánh ở sau.
Điều chỉnh được độ chín vàng của lát bánh.
Máy có trọng lượng 13kg, công suất 1.45 KW và sử dụng điện 220v.
Có khay hứng vụn bánh.

Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 2 lát sandwich TT-300 Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 2 lát sandwich TT-300

Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 2 lát sandwich TT-300

Liên hệ

Máy nướng bánh mì sandwich băng chuyển TT-300 bỏ vừa 2 lát bánh sandwich.
Chọn lấy bánh mì sandwich sau khi nướng ở trước máy hoặc chọn lấy bánh ở sau.
Điều chỉnh được độ chín vàng của lát bánh.
Máy có trọng lượng 16kg, công suất 2.05Kw và sử dụng điện 220v.
Có khay hứng vụn bánh.

Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 3 lát sandwich TT-450 Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 3 lát sandwich TT-450

Máy nướng bánh mì băng chuyền bảng tải rộng vừa 3 lát sandwich TT-450

Liên hệ

Máy nướng bánh mì sandwich băng chuyển TT-450 bỏ vừa 3 lát bánh sandwich.
Chọn lấy bánh mì sandwich sau khi nướng ở trước máy hoặc chọn lấy bánh ở sau.
Điều chỉnh được độ chín vàng của lát bánh.
Máy có trọng lượng 36kg, công suất 2.7Kw và sử dụng điện 220v.
Có khay hứng vụn bánh.