098.9999.031
0
Trống

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn

6 sẩn phẩm.
Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn chân inox NC2405-2 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn chân inox NC2405-2

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn chân inox NC2405-2

Liên hệ

Bình đựng 2 ngăn.
Dung tích 3 lít / ngăn, 2 ngăn 6 lít.
Inox cao cấp.

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa đen giá rẻ NC2402-2 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa đen giá rẻ NC2402-2

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa đen giá rẻ NC2402-2

Liên hệ

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn đen giá rẻ.
Dung tích 3 lít 1 bình.
Nhựa màu đen.  

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa trắng giá rẻ NC2401-2 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa trắng giá rẻ NC2401-2

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa trắng giá rẻ NC2401-2

Liên hệ

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn nhựa trắng.
Dung tích 6 lít.
Nhựa màu trắng.  

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90133-2 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90133-2

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90133-2

Liên hệ

Bình đựng ngủ cốc 2 ngăn.
Dung tích chứa 8 lít trên ngăn, 2 ngăn 16 lít.
Cổ chân bình bằng inox.

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90123-2 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90123-2

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's NTV AT90123-2

Liên hệ

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn inox Cheng's.
Dung tích chứa 7 lít x 2
cổ chân bằng inox 

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn EAST 121427 Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn EAST 121427

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn EAST 121427

Liên hệ

Bình đựng ngũ cốc 2 ngăn EAST,
Dung tích chứa 3,5 lít một bình, 2 bình là 7 lít.
Cổ chân bình được làm bằng inox