0
Trống

Xe đẩy khay gn inox

4 sẩn phẩm.
Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn XKG20112 Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn XKG20112

Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn XKG20112

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn XKG20106 Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn XKG20106

Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn XKG20106

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

 Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn XKG20130  Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn XKG20130

Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn XKG20130

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

 Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn XKG20115  Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn XKG20115

Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn XKG20115

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.