098.9999.031
0
Trống

Xe đẩy thu dọn bàn ăn

7 sẩn phẩm.
Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016 Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa Chaobao D-016

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509 Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509

Xe thu dọn chén đĩa đa năng XB1509

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển

Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508 Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508

Xe đẩy thu dọn thức ăn đa năng XB1508

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506 Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506

Xe đẩy thu dọn bàn ăn đa năng XB1506

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505 Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505

Xe đẩy thu dọn thức ăn bằng nhựa XB1505

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507 Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507

Xe đẩy thu dọn chén dĩa thức ăn thừa đa năng XB1507

Liên hệ

Dùng để thu dọn bàn.
Thu gom chén đĩa.
Thu gom thức ăn thừa.

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501 Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501

Xe đẩy thu dọn bàn ăn inox nhựa khung vuông XB1501

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển