098.9999.031
0
Trống

xe đẩy phục vụ thức ăn

6 sẩn phẩm.
Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012 Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012

Xe đẩy phục vụ thức ăn nhà hàng 3 tầng Chaobao D-012

Liên hệ

Dùng để đẩy thức ăn trong nhà hàng
Kết cấu xe lắp ráp 
Dễ dàng vận chuyển 

Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601 Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601

Xe đẩy inox 2 tầng loại nhỏ XA1601

Liên hệ

Inox cao cấp
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602 Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602

Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng loại trung XA1602

Liên hệ

inox cao cấp 
Dùng để phục vụ thức ăn.
Dễ dàng vận chuyển.

Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606 Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606

Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng loại trung XA1606

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603 Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603

Xe đẩy thức ăn bằng inox 2 tầng loại lớn XA1603

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn

Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607 Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607

Xe đẩy thức ăn bằng inox 3 tầng loại lớn XA1607

Liên hệ

Inox cao cấp 304
Dễ dàng vận chuyển 
Dùng để đẩy phục vụ thức ăn