0
Trống

Xe đẩy khay inox gn

4 sẩn phẩm.
Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn TL00-XGN201-6 Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn TL00-XGN201-6

Xe đẩy khay inox gn đơn 6 ngăn TL00-XGN201-6

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn TL0-XGN201-12 Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn TL0-XGN201-12

Xe đẩy khay inox gn đôi 12 ngăn TL0-XGN201-12

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

 Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn TL0-XGN201-15  Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn TL0-XGN201-15

Xe đẩy khay inox gn đơn 15 ngăn TL0-XGN201-15

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.

 Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn TL0-XGN201-30  Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn TL0-XGN201-30

Xe đẩy khay inox gn đôi 30 ngăn TL0-XGN201-30

Liên hệ

Dùng để đẩy khay gn inox.
inox cao cấp.
Dễ dàng vận chuyển.