0
Trống

Nắp khay GN 2/3

1 sẩn phẩm.
Nắp khay 2/3 inox 304 5NST23-304 Nắp khay 2/3 inox 304 5NST23-304

Nắp khay 2/3 inox 304 5NST23-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm