0
Trống

Nắp khay GN 1/2

1 sẩn phẩm.
Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304 Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304

Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm