0
Trống

Nắp khay GN 1/1

1 sẩn phẩm.
Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304 Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304

Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm