098.9999.031
0
Trống

Máy nướng bánh mì 4 ngăn

2 sẩn phẩm.
Máy nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ETS-4 Máy nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ETS-4

Máy nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ETS-4

Liên hệ

Máy nướng bánh mì sandwich 4 ngăn dùng để nướng bánh mì lát.
Máy có chức năng hẹn thời gian nướng.

Lò nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ET-DS-4 Lò nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ET-DS-4

Lò nướng bánh mì sandwich 4 ngăn ET-DS-4

Liên hệ

Máy nướng bánh mì sandwich 4 ngăn dùng để nướng bánh mì lát.
Máy có chức năng hẹn thời gian nướng.