098.9999.031
0
Trống

Khay inox GN 2/4

3 sẩn phẩm.
Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 6ST24304-150 Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 6ST24304-150

Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 6ST24304-150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 9.5 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 6ST24304-100 Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 6ST24304-100

Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 6ST24304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 6.5 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 6ST24304-65 Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 6ST24304-65

Khay 2/4 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 6ST24304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 4 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.