0
Trống

Khay inox GN 1/9

2 sẩn phẩm.
Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST19304-100 Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST19304-100

Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST19304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 1 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST19304-65 Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST19304-65

Khay 1/9 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST19304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 0.6 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.