0
Trống

Khay inox GN 1/3

3 sẩn phẩm.
Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST13304-150 Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST13304-150

Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST13304-150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 5,3 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST13304-100 Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST13304-100

Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST13304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 3,5 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST13304-65 Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST13304-65

Khay 1/3 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST13304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 2,5 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.