098.9999.031
0
Trống

Khay inox GN 1/1 đục lỗ

4 sẩn phẩm.
Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 9 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 14 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 19 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 26 lít.
Khay sâu 200 mm.
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.