098.9999.031
0
Trống

Khay inox GN 1/1

6 sẩn phẩm.
Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 25 mm

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 2.2 lít.
Khay sâu 25 cm.
Có ngấn chống kẹt.
Bảo hành 5 năm.

Khay gn 1/1 inox 304 cao 40 mm 711304-40 Khay gn 1/1 inox 304 cao 40 mm 711304-40

Khay gn 1/1 inox 304 cao 40 mm 711304-40

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 4 lít.
Khay sâu 40 cm
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST11304-65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 9 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 14 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 19 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200 Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200

Khay 1/1 inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 200 mm 5ST11304-200

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 26 lít.
Khay sâu 200 mm.
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.