0
Trống

Khay inox có đục lỗ

6 sẩn phẩm.
Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-L150 Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-L150

Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST12304-L150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 9 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 100 mm 5ST12304-L100 Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 100 mm 5ST12304-L100

Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt dày 0.5 sâu 100 mm 5ST12304-L100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 6,5 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65 Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65

Khay 1/2 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 4,2 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-L150 Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-L150

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 150 mm 5ST11304-L150

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 19 lít.
Khay sâu 150 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-L100 Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-L100

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 100 mm 5ST11304-L100

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 14 lít.
Khay sâu 100 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65 Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65

Khay 1/1 đục lỗ inox 304 có ngấn chống kẹt sâu 65 mm 5ST12304-L65

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Dung tích chứa 4,2 lít.
Khay sâu 65 mm
Có ngấn chống kẹt
Bảo hành 5 năm.