098.9999.031
0
Trống

kẹp gắp thức ăn

10 sẩn phẩm.
Gắp thức ăn 008A Gắp thức ăn 008A

Gắp thức ăn 008A

105,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Gắp thức ăn 008B Gắp thức ăn 008B

Gắp thức ăn 008B

105,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp vỏ sò nhỏ SSC002 Kẹp gắp vỏ sò nhỏ SSC002

Kẹp gắp vỏ sò nhỏ SSC002

110,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp salad 7107002-8 Kẹp gắp salad 7107002-8

Kẹp gắp salad 7107002-8

145,000đ

Inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp rau quả salad

Kẹp gắp bán nguyệt 2 bên răng KG941-02 Kẹp gắp bán nguyệt 2 bên răng KG941-02

Kẹp gắp bán nguyệt 2 bên răng KG941-02

74,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp bán nguyệt 1 bên răng KG941-01 Kẹp gắp bán nguyệt 1 bên răng KG941-01

Kẹp gắp bán nguyệt 1 bên răng KG941-01

74,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp bán nguyệt KG941-03 Kẹp gắp bán nguyệt KG941-03

Kẹp gắp bán nguyệt KG941-03

74,800đ

Inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp tròn 2 bên răng KG9102 Kẹp gắp tròn 2 bên răng KG9102

Kẹp gắp tròn 2 bên răng KG9102

74,800đ

Inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng

Kẹp gắp tròn 1 bên răng KG9101 Kẹp gắp tròn 1 bên răng KG9101

Kẹp gắp tròn 1 bên răng KG9101

74,800đ

 inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng.

Kẹp gắp tròn KG9103 Kẹp gắp tròn KG9103

Kẹp gắp tròn KG9103

74,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để gắp thức ăn đồ nướng