098.9999.031
0
Trống

cây kẹp số bàn inox

14 sẩn phẩm.
Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 210 mm CM6621 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 210 mm CM6621

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 210 mm CM6621

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625

Liên hệ

Inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 360 mm CM6636 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 360 mm CM6636

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 360 mm CM6636

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 450 mm CM6645 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 450 mm CM6645

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 450 mm CM6645

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150 Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150

Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200 Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200

Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
 Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250 Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250

Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu inox để bàn loại cong CM6610 Cây menu inox để bàn loại cong CM6610

Cây menu inox để bàn loại cong CM6610

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609 Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609

Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6605 Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6605

Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6605

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6604 Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6604

Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6604

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....