0
Trống

cây kẹp số bàn inox

11 sẩn phẩm.
Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 150 mm CM6615

105,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 250 mm CM6625

119,900đ

Inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 310 mm CM6631

129,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641 Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641

Cây menu đứng kẹp số bàn inox cao 410 mm CM6641

151,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150 Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150

Cây kẹp menu inox hình tim cao 150 CM66-150

157,300đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200 Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200

Cây kẹp menu inox hình tim cao 200 CM66-200

168,300đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250 Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250

Cây kẹp menu inox hình tim cao 250 CM66-250

179,300đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609 Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609

Cây menu inox để bàn loại thẳng CM6609

173,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu inox để bàn loại cong CM6610 Cây menu inox để bàn loại cong CM6610

Cây menu inox để bàn loại cong CM6610

173,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6640 Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6640

Cây menu đứng để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6640

64,900đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6650 Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6650

Cây kẹp menu để bàn dùng kẹp tên món ăn CM6650

77,000đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....