0
Trống

Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn

2 sẩn phẩm.
Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn chân inox NC2405-3 Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn chân inox NC2405-3

Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn chân inox NC2405-3

Liên hệ

Bình đựng 3 ngăn
Dung tích 3 lít / ngăn, 3 ngăn 9 lít
inox chất lượng

Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn EAST 121428 Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn EAST 121428

Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn EAST 121428

Liên hệ

Bình đựng ngũ cốc 3 ngăn EAST
Dung tích chứa 3,5 lít, 3 bình là 10,5 lít.
Cổ chân được làm bằng inox