0
Trống

biển để tên món ăn

1 sẩn phẩm.
Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605 Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605

Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605

140,800đ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....