098.9999.031
0
Trống

biển để tên món ăn

6 sẩn phẩm.
Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605 Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605

Bảng tên món ăn buffet chữ L CM6605

Liên hệ

inox cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Bảng tên món ăn buffet mica chữ A CM6601 Bảng tên món ăn buffet mica chữ A CM6601

Bảng tên món ăn buffet mica chữ A CM6601

Liên hệ

Nhựa cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
  Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Bảng tên món ăn buffet mica chữ L CM6602 Bảng tên món ăn buffet mica chữ L CM6602

Bảng tên món ăn buffet mica chữ L CM6602

Liên hệ

Nhựa cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
  Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Bảng menu mica để bàn chữ L khổ A6 CM6603 Bảng menu mica để bàn chữ L khổ A6 CM6603

Bảng menu mica để bàn chữ L khổ A6 CM6603

Liên hệ

Nhựa cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
  Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A6 CM6607 Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A6 CM6607

Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A6 CM6607

Liên hệ

Nhựa cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
  Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....

Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A5 CM6608 Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A5 CM6608

Bảng tên menu mica để bàn chữ T khổ A5 CM6608

Liên hệ

Nhựa cao cấp
Tiện lợi khi sử dụng
  Dùng để kẹp tên món ăn, kẹp số bàn....