Nhắc đến tiệc tứ phủ, đây là ngày quan trọng đối với con nhan, đệ tử của Mẫu. khi vào ngày này, mọi người thường sẽ đi dâng nén hương thơm để tỏ lòng thành kính. Theo dân gian, những ngày lễ này sẽ được thủ nhang bản đề hay tổ chức cầu lễ mở chai đàn trước. Để tìm hiểu rõ hơn về loại tiệc này, hãy theo dõi bài viết sau đây của Nhahangkhachsan nhé!


Tìm hiểu tiệc tứ phủ là gì?


Vài nét về tứ phủ

Tứ Phủ là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam, bao gồm một nhóm các thần được thờ tại các đền, phủ, chùa và chiền ở miền Bắc Việt Nam. Tứ Phủ thường được kết hợp với Tam phủ, một hệ thống ba vị mẫu đệ nhất, đệ nhị và đệ tam.

tiệc tứ phủ
 
Trong Tứ Phủ, có bốn Thánh Mẫu chính được tôn vinh, bao gồm Thánh Mẫu Thần Chủ (Mẫu Liễu), Mẫu Thoải, Thánh Mẫu Cửu Trùng và Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Ngoài ra, Tứ Phủ còn thờ các vị thần khác như Chư Phật, Vua Cha, Thánh Mẫu, Quan Lớn, Chầu Bà, Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu, và nhiều vị thần khác. Những người này thường được coi là những vị thần bảo vệ và hộ trì cho đất nước qua nhiều thế hệ.


Tiệc tứ phủ là gì?

Tiệc Tứ Phủ là một sự kiện tôn vinh và thờ phượng các thần trong Tứ Phủ, một khía cạnh quan trọng của tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam. Ngày Tiệc Tứ Phủ là những ngày linh thiêng nhất trong năm, được dành để cử hành các nghi lễ cầu khấn thánh thần, tạ ơn và cầu xin sự gia hộ, độ trì từ các thần thánh.

Các ngày Tiệc Tứ Phủ có thể liên quan đến sự kiện quan trọng trong cuộc đời của các thần, chẳng hạn như ngày sinh, ngày mất hoặc ngày họ đã lập công hoặc hiển linh. Vào những ngày này, người ta thường tổ chức các nghi lễ lớn để tôn vinh các thần, cầu xin sự bảo trợ cho đất nước và nhân dân.

Trong ngày Tiệc Tứ Phủ, ông cha ta thường lập đàn tế lễ để cầu nguyện cho sự thuận lợi, quốc thái dân an, và thịnh vượng. Đồng thời, các đệ tử và con hương từ khắp nơi sẽ đến tham gia, dâng hương và bái lễ các thần thánh, hy vọng nhận được sự bình an và sức khỏe cho gia đình và người thân.

Hình ảnh tổ chức tiệc tứ phủ
 


Các ngày tiệc tứ phủ trong năm

Đây là ngày khánh tiệc được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào phong tục của mỗi địa phương để toát lên nét đặc trưng và bản sắc riêng biệt. Nhưng yêu cầu chung khi tổ chức đó là phải đảm bảo sự trang nghiêm và thành tâm nhất bái. Sau đây là những ngày lễ khánh tiệc chính trong tứ phủ để các bạn tham khảo.


Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 1

 • Ngày 06 tháng 01: Khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn.
 • Ngày 09 tháng 01: Khánh tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa.
 • Ngày 10 tháng 01: Khánh tiệc Ông Hoàng Bát Nùng và tiệc Quan lớn Đệ Nhất.
 • Ngày 12 tháng 01: Khánh tiệc Đệ Nhất Vương Cô và tiệc Bà Chúa Kho.
 • Ngày 15 tháng 01: Đại lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng) và khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh.
 • Ngày 17 tháng 01: Tiệc cô Tân An.
 • Ngày 20 tháng 01: Ngày nhà Trần ra quân.
 • Ngày 19 đến ngày 21 tháng 01: Khánh tiệc Tứ Vị Vua Bà (tại Đền Cờn Nghệ An).
 • Ngày 25 tháng 01: Hội đồng đại lễ Trần triều.


Những ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 2

 • Ngày 01 tháng 02: Khánh tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông).
 • Ngày 02 tháng 02: Khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn.
 • Ngày 03 tháng 02: Khánh tiệc Đức Thánh Nhượng Đại Vương (Tướng Quân Trần Quốc Tảng) tại Đền Cửa Ông, Quảng Ninh, cùng với tiệc Chầu Đệ Nhị.
 • Ngày 06tháng 02: Khánh tiệc Chúa Cà Phê.
 • Ngày 12 tháng 02: Khánh tiệc Mẫu Tuyên Quang.
 • Ngày 13 tháng 02: Tiệc thần Bạch Mã (ngày sinh).
 • Ngày 14 tháng 02: Khánh tiệc đản nhật Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh.
 • Ngày 15 tháng 02: Khánh tiệc Quốc Mẫu Tây Thiên.
 • Ngày 15 đến ngày 16 tháng 02: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ.
 • Ngày 17 tháng 02: Tiệc Cậu Đệ Nhất.
 • Ngày 20 tháng 02: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa).
 • Ngày 21 tháng 02 (có nơi 24 tháng 02): Tiệc Mẫu Sòng Sơn.
 • Ngày 28 tháng 02 (có nơi 22 tháng 04): Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên.


Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 3

 • Ngày 02 tháng 03: Tiệc Tứ phủ Cô Bé Cửa Suốt.
 • Ngày 03 tháng 03: Tiệc Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên).
 • Ngày 06 tháng 03: Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương.
 • Ngày 07 tháng 03: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang.
 • Ngày 14 tháng 03: Làm tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.
 • Ngày 17 tháng 03: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn.

Tiệc tứ phủ tháng 3
 


Các ngày tiệc Tứ Phủ nằm trong tháng 4

 • Vào Đại lễ nhập Hạ.
 • Ngày 01 tháng 04: Tiệc An Sinh Vương Trần Liễu.
 • Ngày 12 tháng 04 (có nơi 01/04): Tiệc Chúa Thác Bờ.
 • Ngày 18 tháng 04: Tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ.
 • Ngày 19 tháng 04: Cúng tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà.
 • Ngày 24 tháng 04: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai.
 • Ngày 24 đến ngày 30 tháng 04: Tiệc Đức Thánh Cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.


Các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 5

 • Ngày 05 tháng 05: Tiệc Đệ Nhị Vương Cô.
 • Ngày 07 tháng 05: Tiệc Đức Thánh Tứ.
 • Ngày 10 tháng 05: Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày chầu bà giáng sinh) cùng với Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên và Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung).
 • Ngày 20 tháng 05: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân).
 • Ngày 25 tháng 05: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (ngày hóa).


Danh sách những ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 6

 • Ngày 01 tháng 06: Tổ chức Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh, còn gọi là Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu.
 • Ngày 10 tháng 06: Cúng Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn).
 • Ngày 12 tháng 06: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn cùng với Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung).
 • Ngày 24 tháng 06: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam và Tiệc Cô Bé Minh Lương.
 • Ngày 26 tháng 06: Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba) cùng với Tiệc Cô Tám Đồi Chè.

Hình tiệc Tứ phủ
 


Những ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 7

 • Ngày 06 tháng 07: Tiệc Cô Tư.
 • Ngày 17 tháng 07 (hoặc 07/07): Khánh tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.
 • Ngày 14 tháng 07: Tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà).
 • Ngày 21 tháng 07: Tiệc Chầu Bảy Kim Giao cùng với Tiệc Cô Bảy Kim Giao và Tiệc Cô Cả Núi Dùm.


Các ngày tiệc Tứ Phủ tổ chức trong tháng 8

 • Ngày 03 tháng 08: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương.
 • Ngày 06 tháng 08: Tổ chức Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan, còn gọi là Ngọc Hân Công Chúa.
 • Ngày 15 tháng 08: Tiệc đản nhật Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy Liễu Hạnh Công Chúa.
 • Ngày 15 tháng 08: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (tiệc Đản Nhật).
 • Ngày 20 tháng 08: Tiệc Trần Triều – Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
 • Ngày 22 tháng 08: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) với Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên.
 • Ngày 24 tháng 08: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất

Ảnh tiệc tứ phủ tháng 8
 


Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 9

 • Ngày 02 tháng 09: Tiệc Cô Bé Suối Ngang tại Phố Vị, Lạng Sơn.
 • Ngày 04 tháng 09: Tổ chức tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ.
 • Ngày 09 tháng 09 (hoặc 01/09): Tiệc Cô Chín Đền Sòng.
 • Ngày 09 tháng 09: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu, Tiệc ông Chín Thượng và Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh.
 • Ngày 12 tháng 09 (có nơi tổ chức vào 19/09): Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ.
 • Ngày 13 tháng 09: Tổ chức Tiệc Cô Đôi Cam Đường.
 • Ngày 15 tháng 09: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (ngày hóa).
 • Ngày 20 tháng 09: Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày hóa), Tiệc Công Đồng Bắc Lệ và Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ.


Các ngày tiệc Tứ Phủ được tổ chức trong tháng 10

Trong tháng 10 chỉ có duy nhất một ngày tiệc tứ phủ đó là vào ngày 10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tổ chức tiệc tứ phủ tháng 10
 


Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ tổ chức trong tháng 11

 • Ngày 02 tháng 11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị.
 • Ngày 06 tháng 11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha tại Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.
 • Ngày 10 tháng 11 (có nơi tổ chức vào 20/9): Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ (Chầu Mười Mỏ Ba).
 • Ngày 11 tháng 11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị, hay còn gọi là Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát.


Các ngày tiệc Tứ Phủ tổ chức trong tháng 12

 • Ngày 01 đến ngày 22 tháng 12: Đại Lễ Tất Niên.
 • Ngày 25 tháng 12: Tổ chức tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao.


Kết luận

Tiệc Tứ Phủ là một trong những văn hóa tín ngưỡng đạo Mẫu và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi vì nó mang trong mình giá trị tâm linh và cũng là vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt Nam được thế giới ghi nhận. Đây là tín ngưỡng, không phải mê tín, việc thờ Tứ Phủ nhằm tưởng nhớ công ơn và sự che chở của các vị thần thánh, đồng thời làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân Việt.

Quý đọc giả tham khảo thêm về tiệc và các dụng cụ trang trí tiệc Tại đây